About

Om ons heen zie we installaties steeds complexer worden en de samenhang tussen technieken steeds groter.
Dit is in schril contrast met de opleidingsbasis van onze technici die alsmaar smaller wordt…
Het komt er op neer dat technici bij hun werkgevers voortdurend hun kennis moeten aanvullen en verbreden.
Leren tijdens je werk moet dus, maar doen we dat ook werkelijk?

Daarom hebben wij een concept met een heel andere aanpak waarbij leren leuk wordt:
praktisch ingestoken, op kantoor van het bedrijf en op maat!
Wie we zijn?…

techschoolcollective_logoOns samenwerkingsverband heet
‘techsChOOLcollective’

  • Zelfstandige professionals, allen met een rijke ervaring
  • Ze vormen een samenwerkingsverband en contactgroep,
    gebaseerd op onderling vertrouwen
  • Zonder bestuur of zware organisatie
  • Gedreven door één doel: kennis overdragen (ons DNA)
  • Van de verdiende bedragen doneert elk lid van de contactgroep
    een bedrag aan een goed doel