Anco Veening

anco-veeningAnco Veening

In het vakgebied Sanitairtechniek werkzaam sinds 1966
Met pensioen sinds 2006. Doorstart 2006 met Sanitair Consultancy
Nederland ( S C N )
Doet aan kennis overdracht sinds 1988 ( cursus Sanitair-Techniek TVVL )

 

In 50 jaar mogen en kunnen adviseren op sanitair gebied aan vele Utiliteits
Projecten, waarbij in de loop der jaren het accent m.b.t. de Gezondheidszorg
steeds grotere aandacht heeft gekregen. De overige Utiliteits Projecten zijn
met name Kantoren en combinaties hierop (b.v. DNB, STOPERA), Hotels,
Schouwburgen, Laboratoria

Onderwerpen

 • Sanitair Consultancy Nederland ( S C N ) is een onafhankelijk Sanitair-
  Technisch Adviesburo voor Opdrachtgevers, Architecten- en
  Adviesburo’s, Installatiebedrijven, Projectontwikkelaars en
  Bouwbedrijven
 • Sanitair-Advies, het mede opzetten van PvE
 • Het Sanitair-bestek
 • Screenen van bestaand Sanitair-bestek n.a.v. PvE
 • Screenen van opgeleverd Project m.b.t. het toegepaste Sanitair in
  navolging van het onderhavige PvE
 • Brainstorming t.b.v. nieuwe producten
 • Ondersteuning en advies tijdens de bouw c.q. installaties
 • Arbitrage-zaken
 • Alle b.g. items bieden ( met 50 jaar ervaring ) de mogelijkheid
  KENNIS met elkaar te delen !

 

Wat drijft mij

Goed contact met cursisten is belangrijk.
Eenrichtingsverkeer komt tijdens de bijeenkomsten van Anco Veening niet
voor.  “Samen verder…” staat centraal.
Anco is ervan overtuigd dat deze manier van kennisoverdracht bij de
cursisten aanslaat, met een goed resultaat.

 

Anco Veening
Van Abcoudehof 73
3911 BM Rhenen

scn@veening.org
06 2042 4151

linkedin_crop_30pct